Uvjeti oglašavanja

Ovi Uvjeti oglašavanja predstavljaju uvjete oglašavanja u rubrici Akcije i popusti i rubrici Kuponi na portalu Kupac.hr tvrtke Irebo projekt d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Mesekov put 17 (u daljnjem tekstu: portal Kupac.hr).

Portal Kupac.hr oglašivačima unutar rubrika Akcije i popusti te Kuponi osigurava prostor za oglašavanje akcijskih cijena i posebnih ponuda njihovih proizvoda i usluga.

Oglašivač je fizička ili pravna osoba koja koristi usluge oglašavanja na portalu.

Postoje tri vrste akcija i popusta:

  • Regular - besplatna objava, objavljuje se na vrhu liste u pregledu svih akcija i popusta te u podrubrikama. S objavom novih, Regular akcija i popust se spušta poziciju po poziciju niže. Uvijek ih je moguće pronaći putem tražilice, upisom ključne riječi s kojom su povezani, npr. ime tvrtke, branda, mjesta važenja.
  • Premium - na vrhu liste, na istaknutom mjestu ispred Regular akcija i popusta. Vizualno istaknutiji od Regular. S objavom novih Premium akcija i popusta spušta se poziciju po poziciju niže, ali uvijek ostaje na listi ispred Regular akcija i popusta.
  • Delux - na vrhu liste, na najistaknutijem mjestu ispred Premium akcija i popusta. Vizualno najistaknutiji.  S objavom novih Delux akcija i popusta spušta se poziciju po poziciju niže, ali uvijek ostaje na listi ispred Premium akcija i popusta.

Postoje dvije vrste kupona:

  • Regular kupon - besplatni kupon, objavljuje se na vrhu liste kupona. S objavom novih kupona, Regular kupon se spušta poziciju po poziciju niže. Kupon je uvijek moguće pronaći putem tražilice, upisom ključne riječi s kojom je kupon povezan.
  • Premium kupon - kupon na istaknutom mjestu na vrhu liste, a koji je se ujedino prikazuje na naslovnici portala. Kupon se s objavom novih Premium kupona, spušta poziciju po poziciju niže, ali uvijek ostaje ispred liste Regular kupona.

Objavljivanje vlastite stranice, oglašavanje popusta na proizvode i usluge na portalu, izdavanje Regular kupona, obavještavanje kupaca zainteresiranih za pojedine vrste proizvoda i usluga putem emaila je potpuno besplatno.

Uvjet besplatnog oglašavanja u rubrici Kuponi je da Oglašivač na portalu objavi promotivne ponude i akcijske cijene proizvoda i usluga kojima korisnici portala Kupac.hr ostbvaruju povoljnice uvjete kupnje u odnosu na ostale kupce. Iznos popusta ili vrstu promotivne akcije definira Oglašivač obzirom na ciljeve marketinške akcije.

Ugovorene dodatne marketinške usluge naplaćuju se prema cjeniku.

Oglašivač se obvezuje po povlaštenim uvjetima navedenim na kuponu prodati proizvod ili uslugu svim zainteresiranim kupcima koji mu predoče valjani kupon izdan od strane portala Kupac.hr i to do isteka zaliha odnosno isteka roka naznačenog na kuponu.

Oglašivač također potpuno odgovara za kvalitetu i ispravnost proizvoda ili usluge te otklanja od portala Kupac.hr svu odgovornost zbog eventualnih vidljivih, nevidljivih, materijalnih odnosno pravnih nedostataka.

Portal Kupac.hr se obvezuje organizirati i voditi oglašavanje pažnjom dobrog gospodarstvenika i po najvišim mogućim standardima. Također se obvezuje zainteresiranim osobama  omogućiti ispis kupona. Kupon može biti ispisan i na ekranu mobilnog telefonskog uređaja i kao takav predočen prodavaču.

Portal Kupac.hr ima pravo pri oglašavanju koristiti grafičke, tekstualne i sve ostale materijale iz različitih izvora, uz prethodnu suglasnost Oglašivača, a sve u cilju ispunjenja obveza iz Uvjeta, dok ga Oglašivač istovremeno ovlašćuje da za potrebe izvršavanja obveza bez ikakve naknade koristi njegov logo, brand te sve grafičke, tekstualne i ostale materijale u vlasništvu Oglašivača.

Portal Kupac.hr će najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od datuma potpisivanja Ugovora, odnosno od zaprimanja prijedloga od strane Oglašivača, isti objaviti ili obavijestiti o neobjavljivanju.

Ukoliko portal Kupac.hr procijeni da nije trenutno zainteresiran za objavu, iz ekonomskog, pravnog ili bilo kojeg drugog razloga koji nije potrebno navesti niti obrazlagati Oglašivaču, portal Kupac.hr zadržava pravo da oglašavanje ne bude izvršeno.

Svi podaci prikupljeni tijekom oglašavanja u organizaciji portala Kupac.hr su povjerljivi podaci i kao takvi predstavljaju poslovnu tajnu. Portal Kupac.hr i Oglašivač se obvezuju da podatke prikupljene oglašavanjem i prodajom neće na bilo koji način učiniti dostupnim trećim osobama, a posebno da ih neće bez izričite pisane suglasnosti druge ugovorne strane koristiti za druge slične akcije i kampanje.

Portal Kupac.hr i Oglašivač su suglasni da će sve eventualne sporove pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, suglasno utvrđuju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu za rješavanje spora.

Ove Uvjete portal Kupac.hr može promijeniti u svakom trenutku te ih je obvezan učiniti dostupnim objavom na web stranici www.kupac.hr. Smatrat će se da je od dana objave izmijenjenih Uvjeta Oglašivač upoznat i suglasan s njihovim sadržajem.