Podijeli e-mailomPodijeli na TwitteruPodijeli na Facebooku

ISTRAŽIVANJE: Hrvati sve teže vraćaju kredite, a štednja pada

ISTRAŽIVANJE: Hrvati sve teže vraćaju kredite, a štednja pada

Prema najnovijem istraživanju GfK 21 % Hrvata ima kredit, a 18 % ih štedi u banci. Rezultati o korištenju kredita i štednje ukazuju na razlike među zemljama Srednje i Istočne Europe.

Grupa od četiri zemlje jasno se izdvaja od ostalih: Češka, Slovačka, Njemačka i Austrija. Ne samo da su to jedine zemlje u kojima više od polovice stanovništva ima neki oblik štednje, nego su to i jedine zemlje u kojima ima znatno više ljudi s nekim oblikom štednje u odnosu na one koji imaju neku vrstu kredita u banci. Njemačka i Austrija u tome predvode, a kod kojih je odnos štednja:krediti - 3:1, dok u Slovačkoj i Češkoj ima dva puta više "štediša" u odnosu na one koji imaju ugovoren kredit u banci.

Gfk Koristenje Kredita

Najmanju razliku između udjela ljudi koji imaju kreditna zaduženja i onih koji imaju neku vrstu štednje nalazimo u tri zemlje: Sloveniji, Hrvatskoj i Makedoniji (oko 20%). U ostalim zemljama značajno je veći udio onih koji imaju kredite.

Srbija, Ukrajina i Turska zemlje su koje odskaču od ostalih po zastupljenosti kredita u odnosu na štednju; odnos dug/štednja -  4,7, 3,3 i 3,0. Srbija je zemlja s najmanjim brojem ljudi koji štede u bankama; samo njih 2,6% izjavilo je da ima neki oblik štednje u bankama.

U Hrvatskoj 18% građana štedi u banci. Oročena štednja u banci ujedno je i najzastupljeniji vid štednje, ali i onaj koji se najčešće preferira. Hrvati u podjednakoj mjeri preferiraju i kupovanje stana / kuće kao oblik štednje ukoliko ga mogu i realizirati. Zanimljivo je da četvrtina građana navodi "čuvanje novca kod kuće" kao preferirani vid štednje.

S druge strane, 21% građana ima ugovoren neki kredit u banci. Na žalost, dugotrajna ekonomska kriza, dovela je i do povećanja udjela onih koji više nisu u mogućnosti otplaćivati svoje kreditne obaveze. Npr. 2009. taj je udio iznosi 2%, a sada se penje na 5%. Sve veći dio građana vrlo je nezadovoljan vlastitom financijskom situacijom, a njih više od 50% smatra kako u sljedećih godinu dana neće biti u mogućnosti ništa uštedjeti.
Kupac.hr


26.2. 2014.

Podijeli e-mailomPodijeli na TwitteruPodijeli na Facebooku