Podijeli e-mailomPodijeli na TwitteruPodijeli na Facebooku

HT mora omogućiti korisnicima automatski raskid ugovora

HT mora omogućiti korisnicima automatski raskid ugovora

Korisnici HT-ove usluge predodabira operatora su do odluke HAKOM-a ugovor mogli raskinuti isključivo pisanim putem.

HAKOM je u odluci taj proces automatizirao, a korisnicima omogućio plaćanje pristupa i korištenja usluga u sklopu telekomunikacijske mreže jednim računom. Kao puno puta do sada Upravni sud je odbio tužbu HT-a i presudio u korist HAKOM-a.

Upravni sud Republike Hrvatske potvrdio je odluku kojom je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u lipnju prošle godine izmijenila opće uvjete poslovanja Hrvatskog Telekoma (HT).

Izmjenom se odredilo da HT, kao operator sa značajnom tržišnom snagom, mora omogućiti automatski raskid ugovora o pristupu javnoj komunikacijskoj mreži HT-a onim krajnjim korisnicima usluga predodabira operatora koji su s drugim operatorom sklopili ugovor o korištenju telefonske usluge, a koji su do tada bili obvezni račun za pretplatu plaćati HT-u.

Ovom odlukom HAKOM je takvim korisnicima omogućio najjednostavniji mogući način raskida pretplatničkog ugovora s HT-om te osigurao znatno povoljniji položaj s obzirom na to da sada putem jednog računa mogu plaćati i pretplatu i telefonski promet.


Odluka Upravnog suda dostupna je ovdje.

 

 


Kupac.hr


5.3. 2012.

Podijeli e-mailomPodijeli na TwitteruPodijeli na Facebooku