Podijeli e-mailomPodijeli na TwitteruPodijeli na Facebooku

HUJO: Dužnici platite minimalne troškove ovrhe i pripazite na rokove zastare

HUJO: Dužnici platite minimalne troškove ovrhe i pripazite na rokove zastare

Hrvatska udruga javnih ovršitelja oglasila se priopćenjem u kojem hrvatsku javnost i dužnike informira o njihovim zakonskim mogućnostima da ovršne troškove smanje na minimum. Ako ste ovršni dužnik, ove korisne informacije mogu vam biti od dodatne pomoći.

Kod javnobilježničkih ovrha temeljem računa, izvoda iz poslovnih knjiga, mjenica, čekova i drugih tzv. vjerodostojnih isprava, ovršni troškovi za većinu dugova čija glavnica ukupno iznosi do 1.000,00 kn su sljedeći:

  1. odvjetnički trošak sastava prijedloga za ovrhu i PDV-a 312,50 kn,
  2. odvjetnički trošak izvida pravomoćnosti i ovršnosti javnobiležničkog rješenja o ovrsi i PDV-a 312,50 kn,
  3. odvjetnički trošak sastava prijedloga za dostavu pravomoćnog i ovršnog javnobilježničkog rješenja FINA-i i PDV-a 156,25 kn,
  4. javnobilježnička nagrada za izdavanje rješenja o ovrsi i PDV 75,00 kn,
  5. javnobilježnička nagrada za izdavanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi 37,50 kn,
  6. troškovi poštarine na ime dostave javnobilježničkog rješenja o ovrsi vjerovniku i dužniku od 15,00 do 37,50 kn,

i ukupno iznose 908,75 do 931,25 kn.


Prigovor na rješenje o ovrsi
i zastara

Ako dužnik, računajući od dana primitka javnobilježničkog rješenja o ovrsi, u roku od 8 dana (kod ovrhe temeljem mjenica i čekova u roku od 3 dana) putem preporučene poštanske pošiljke ili izravno kod javnog bilježnika koji je izdao rješenje o ovrsi, izjavi prigovor u kojem u cjelosti osporava rješenje o ovrsi, automatski smanjuje troškove ovrhe za sve stavke osim stavki 1., 4. i 6. dakle za ukupno 506,25 kn.

Ministarstvo pravosuđa odobravanjem nove Odvjetničke tarife, koja se primjenjuje od 19.12. 2012., nije zaštitilo dužnike, već je odvjetničku nagradu u slučaju dužnikovog izjavljivanja prigovora protiv javnobilježničkog rješenja o ovrsi udvostručilo.

Naime po tarifi koja je važila do 18.12. 2012. odvjetnik je u slučaju izjavljivanja prigovora imao pravo samo na nagradu za sastav prijedloga za ovrhu u iznosu od 312,50 kn, dok će po Tarifnom broju 11. st. 2. nove Odvjetničke tarife (NN 148/2012), imati pravo na dvostruku paušalnu nagradu od 625,00 kn. Ovim se još jednom štite i promiču interesi ovršnog odvjetničkog lobija na štetu hrvatskih dužnika.

Dužnici bi također trebali znati da se zastarni rokovi računaju od datuma dospijeća duga do dana kada je pokrenut ovršni postupak. Datum dospijeća uvijek mora biti naznačen u računu, izvodu iz poslovnih knjiga ili drugoj vjerodostojnoj ispravi koja je priložena rješenju o ovrsi.

Danom pokretanja ovršnog postupka smatra se onaj dan kada je prijedlog za ovrhu neposredno zaprimljen kod javnog bilježnika ili kada je bilježniku poslan poštom preporučeno. Oba navedena datuma pokretanja ovrhe vidljiva su u javnobilježničkom prijamnom štambilju, koji se u pravilu nalazi u desnom gornjem kutu prvog lista prijedloga za ovrhu

Ako je od dospijeća duga do pokretanja ovrhe kod javnog bilježnika prošao zastarni rok, onda je dug u zastari.


Zastarni rokovi su
:

1 godina za sve komunalne i telefonske troškove za stan,

3 godine za sve komunalne i telefonske troškove za poslovni prostor, premiju osiguranja, mjesečne rate kredita, zakupninu i najamninu, pričuvu,

5 godina za sve dugove za koje zakonom nije propisan kraći zastarni rok.

Na zastaru pazi samo sud, a ne javni bilježnik i odvjetnik i samo u slučaju kada dužnik istakne prigovor zastare u prigovoru protiv rješenja o ovrsi ili kasnije u parnici pred sudom do zaključenja prethodnog postupka.


Učinkovitost i uštede putem ovrha koje provode javni ovršitelji


Efikasnost naplate
u sadašnjem sustavu sudske ovrhe je ispod 3%. Važno je naglasiti da bi se troškovi provedbe ovrhe na pokretninama i nekretninama značajno smanjili u slučaju kad bi ih provodili javni ovršitelji. Troškovi bi bili 50 do 70% niži u slučaju neuspješnog posredovanja između dužnika i vjerovnika prije početka provedbe ovrhe, odnosno čak 75 do 90% niži u slučaju uspješnog posredovanja, budući da sudjelovanje odvjetnika u javnoovršiteljskoj ovrsi ne bi bilo potrebno.

Sustav izravne naplate putem FINA-e, koji je jedina prava novina u novom Ovršnom zakonu, puno je neefikasniji od Ovršnog zakona iz 2010. koji predviđa uvođenje javnih ovršitelja. U prvih mjesec dana je provedeno samo 87 izravnih FINA naplata. Prosječno je dakle provedena 2,8 naplata po danu,što je čak 102 puta manje od 287 sudska rješenja o ovrsi na novčanim sredstvima, koje su hrvatski sudovi dnevno izdavali tijekom 2011. po odredbama Ovršnog zakona iz 2010.

Novi Ovršni zakon i nova Odvjetnička tarifa pogoduju onim odvjetničkim uredima koji zastupaju velike vjerovnike - banke, komunalna poduzeća, teleoperatere u desecima tisuća ovršnih predmeta i na njima zarađuju na milijune i desetke milijuna kn godišnje, poput odvjetničkog društva Hanžeković i partneri d.o.o. čija je bruto dobit za 2011. bila 16,4 milijuna kn i odvjetničkog ureda sadašnjeg ministra pravosuđa, čija je bruto dobit za 2011. bila 2,4 milijuna kn, a na štetu dužnika, vjerovnika i Državnog proračuna RH, koji bi uvođenjem javnih ovršitelja uštedio 98,7 milijuna kn godišnje na troškovima ovrha koje sada provode sudovi, istaknuo je Vedran Vidmar, predsjednik Hrvatske udruge javnih ovršitelja.

Detaljne informacije o sustavu provedbe ovrhe putem javnih ovršitelja možete pronaći na web stranici Hrvatske udruge javnih ovršitelja www.javni-ovrsitelji.hr.

 

 

Kupac.hr


7.1. 2013.

Podijeli e-mailomPodijeli na TwitteruPodijeli na Facebooku